Vítejte na mých stránkách... / Welcome to my website...

Jsem kartářka s mnohaletou praxí a specializuji se především na vztahové problémy. K rozborům používám převážně karty Tarot, ale svou nabídku jsem časem rozšířila i o karmickou numerologii - karmalogii.
Nabízím vyslyšení, empatii, snahu pomoci Vám ve Vaší situaci výkladem karet nebo karmalogií. Diskrétnost a důvěra je u mne samozřejmostí.
Mou specialitou jsou výklady na dálku, mám tu schopnost vcítit se do Vás, takže u výkladu nemusíte být fyzicky přítomni. Proto vzdálenost pro mne nehraje žádný význam a pomáhám potřebným z celého světa.
Pokud máte zájem o výklad u mne, kontaktujte mne na mail. Těším se na Vás.

I have a many years of practice like pythoness and I specialize in relationship problems mainly. I use predominantly Tarot cards for analyzes, but I have extended my offer over time with karmic numerology - karmalogy.
I offer listening, empathy, trying to help you in your situation by interpreting cards or karmalogy. Confidentiality and trust is a matter of course for me.
My speciality are predictions at a distance, I have the ability to empathize with you, therefore it is not necessary to be personally present at the prediction. That's why distance does not make any difference to me and I help people from around the world.
If you are interested in prediction with me, contact me by mail. I look forward to you.

Email

Daniella.Tarot@email.cz

 

Facebook